Obec StebníkEbr obce

Dnes je

Meniny na web

Neoficiálna stránka

Margaretka

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Stebník 

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Založil ju šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. V stredoveku patrila k panstvu Makovica. Sakrálna dominanta, gréckokatolícky chrám, pochádza z roku 1838. Dnes tu žije niečo vyše 300 obyvateľov, ktorým je k dispozícii pomerne dobré občianske vybavenie. V Stebníku funguje ako materská škola tak aj základná škola. Je tu športový areál, nový dom smútku, dostatok obchodov a podnikov služieb. V Stebníku pôsobí ženská spevácka skupina, ktorá svojimi vystúpeniami obohacuje programy kultúrnych slávností v Stebníku i širokom okolí. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Magura. V minulosti tu bol zriadený i pioniersky tábor, ktorý však v súčasnosti nie je v prevádzke. Krásna príroda v spojení s ľudovou architektúrou, ktorá sa dodnes zachovala v obci, a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@stebnik.sk

Prinášame Vám odkaz na neoficiálnu web-stránku o našej obci. Táto web-stránka bola vytvorená z iniciatívy nášho rodáka
pána Ing. Petra Varchola.
Touto cestou by sme mu chceli poďakovať za propagáciu našej obce.

Margaretka Link na neoficiálnu stránku...

 

Obec Stebník

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
Výberové konanie

error loading iconKvalifikačné prepoklady, požadované doklady a ďalšie informácie tu...

 

Oznam

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.  

error loading iconCelý oznam tu...

 

informovanie cestujúcej verejnosti
zmená cestovného poriadku

error loading iconNový cp tu...

Poďakovanie

Milí spoluobčania!!!

V roku 1997 bol odštartovaný unikátny projekt

Deň narcisov.

Tato najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku sa organizuje každý rok na jar a jej symbolom je žltý narcis. Vo štvrtok 11. apríla 2019 žiaci Spojenej školy v Zborove zavítali do obcí Zborov, Smilno, Stebník, Stebnícka Huta a Chmeľová. Urobili kus dobra v prospech onkologickych pacientov a ich rodiny na celom Slovensku. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých bližšie k l'ud'om, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, proti ktorému sa treba postaviť.

Podali ste pomocnú ruku a tak umožnili Lige proti rakovine realizovať a financovať projekty pre onkologických pacientov.

Lekárka a prezidentka
LIGY PROT/ RAKOVINE Dr. Eva Siracká
Vám zo srdca ďakuje v mene všetkých pacientov, ktorí Vašu pomoc potrebujú a verí, že aj budúci rok budete mat srdce na tom správnom mieste a znova pomôžete tým, ktorí naozaj Vašu pomoc potrebujú.

Spolu ste vyzbierali 1101,90 eur. ( Stebník 75,10 eur, Stebnícka Huta 31,00 eur, Smilno 294,60 eur, Chmeľová 144,70 eur, Zborov 556,50 eur)

Za to Vám patrí veľké

ĎAKUJEME

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

 

Voľby 
do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. 

 

error loading iconCelý oznam tu ....

 

Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Stebník na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

starosta@stebnik.sk

7.2.2019

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 83 27

Fax
+421 54 479 83 27

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail
stebnik@stebnik.sk
starosta@stebnik.sk


Online kamera

Kamera ikona