Obec StebníkEbr obce

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

Stebník 

Obec Stebník leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1414. Založil ju šoltýs s roľníckymi usadlíkmi. V stredoveku patrila k panstvu Makovica. Sakrálna dominanta, gréckokatolícky chrám, pochádza z roku 1838. Dnes tu žije niečo vyše 300 obyvateľov, ktorým je k dispozícii pomerne dobré občianske vybavenie. V Stebníku funguje ako materská škola tak aj základná škola. Je tu športový areál, nový dom smútku, dostatok obchodov a podnikov služieb. V Stebníku pôsobí ženská spevácka skupina, ktorá svojimi vystúpeniami obohacuje programy kultúrnych slávností v Stebníku i širokom okolí. Do katastra zasahuje národná prírodná rezervácia Magura. V minulosti tu bol zriadený i pioniersky tábor, ktorý však v súčasnosti nie je v prevádzke. Krásna príroda v spojení s ľudovou architektúrou, ktorá sa dodnes zachovala v obci, a strategická prihraničná poloha dávajú predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v obci.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@stebnik.sk

 

Návrh rozpočtu obce Stebník na roky 2020 až 2022.

error loading iconNávrh rozpočtu tu...

Zverejnené 28.11.2019 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Obec Stebník v zmysle pokynov organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2020 určuje:

Zapisovateľ OVK:
Martin Goč-Matis
martin.gocmatis@gmail.com

E-mailova adresa na oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
starosta@stebnik.sk

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
starosta@stebnik.sk

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

starosta@stebnik.sk

Viac informácii nájdete tu...

 

Informácie pre voliča 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 
v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

error loading iconViac informácii najdete tu...

 

Návrh VZN č. 11/2019
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 na území obce Stebník

error loading iconNávrh VZN...

 

Zverejnené 13.11.2019

OZNAM

Od 14.10.2019 došlo k zmene telefónnych čísiel na pevnú linku obecného úradu a materskej školy.

Nové čísla:

Pevná linka obecný úrad

+421 54 479 81 63 

Mobil materská škola mobil

+421 948 150 884 

Logo PSK

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave
na území Prešovského samosprávneho kraja 

Ikona dotazníkOdkaz na dotazník

 

 

 

Naša obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 2019. Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia už desiaty rok.

Hodnotiaca komisia navštívi našu obec v stredu 19.júna 2019 o 9.30. Hodnotenie bude trvať cca 3 hodiny a úlohou je zapojiť čo najviac ľudí z obce, prezentácia minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ak máte nejaký nápad, inšpiráciu čím by sme mohli porotu zaujať, neváhajte a kontaktujte ma. Touto cestou Vás chcem poprosiť o pomoc pri údržbe obce. Počas tohto týždňa každý deň o 17.00 budeme kosiť, hrabať, upratovať verejné priestranstvá. Každý kto má chuť a v rámci svojich povinností aj čas, je vítaní. Nejaké náradie máme k dispozícii, ale môžete si doniesť aj vlastné kosačky, hrable, metly a akékoľvek iné náradie. Spoločne zabojujeme o titul dedina roka, ale hlavne urobíme niečo pre našu obec, teda miesto, kde žijeme. Zároveň si pripravíme okolie obce na oslavy 605.výročia obce, ktoré sa uskutoční 13.júla 2019. Vopred ďakujem za pomoc a spoluprácu.  

error loading iconCelý oznam tu...

 

error loading iconTlačová správa - Dedina roka

 

Návrh záverečného účtu obce Stebník za rok 2018

 

error loading iconCelý oznam tu...

 

Oznam

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.  

error loading iconCelý oznam tu...

 

Informovanie cestujúcej verejnosti
zmená cestovného poriadku

error loading iconNový cp tu...

Poďakovanie

Milí spoluobčania!!!

V roku 1997 bol odštartovaný unikátny projekt

Deň narcisov.

Tato najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku sa organizuje každý rok na jar a jej symbolom je žltý narcis. Vo štvrtok 11. apríla 2019 žiaci Spojenej školy v Zborove zavítali do obcí Zborov, Smilno, Stebník, Stebnícka Huta a Chmeľová. Urobili kus dobra v prospech onkologickych pacientov a ich rodiny na celom Slovensku. Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých bližšie k l'ud'om, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, proti ktorému sa treba postaviť.

Podali ste pomocnú ruku a tak umožnili Lige proti rakovine realizovať a financovať projekty pre onkologických pacientov.

Lekárka a prezidentka
LIGY PROTI RAKOVINE Dr. Eva Siracká
Vám zo srdca ďakuje v mene všetkých pacientov, ktorí Vašu pomoc potrebujú a verí, že aj budúci rok budete mat srdce na tom správnom mieste a znova pomôžete tým, ktorí naozaj Vašu pomoc potrebujú.

Spolu ste vyzbierali 1101,90 eur. ( Stebník 75,10 eur, Stebnícka Huta 31,00 eur, Smilno 294,60 eur, Chmeľová 144,70 eur, Zborov 556,50 eur)

Za to Vám patrí veľké

ĎAKUJEME

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

error loading iconCelý oznam tu...

Zverejnené 12.4.2019 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

 

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

 

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
323

Prvá písomná zmienka
1414

Výmera katastra
2054 ha

Nadmorská výška
380 m.n.m

 

Kontakt

Obecný úrad Stebník 11

086 33 Zborov

Telefón
+421 54 479 81 63

Fax
+421 54 479 83 27

Mobil
+421 0911 583 550

E-mail
stebnik@stebnik.sk
starosta@stebnik.sk


Online kamera

Kamera ikona

Neoficiálna stránka

Margaretka

MAS Horná Topľa

Kamera ikona